Asfalteringsarbeten

asfalteringAsfalt Nord utför asfaltering av parkeringar, garageuppfarter, lastkajer, ramper, industriområden inom området Skellefteå och Piteå

Asfaltering av garageuppfarter, parkeringar, industriområden

Asfalterade garageuppfarter, parkeringar, industriområde står emot deformation samt slitage, man behöver inte tänka på allt underhåll en grusad uppfart kräver. Snöröjning/skottning förenklas, man kan lätt sopa undan löv.

Asfaltering av lastkajer, ramper

Många tänker inte på det slitage en lastbil skapar på asfalten när man vrider däcken på samma ställe varje gång. Men vi har alla typer av armeringar och kan göra asfalten upp till 10ggr starkare för att stå emot deformationer/sprickbildningar.

Asfaltarmering

När markförhållanden är svåra eller slitaget stort krävs en väldigt stark asfaltering för att stå emot de rörelser samt friktioner som kan skapa hål och sprickor i asfalten.
De produkter som då kan användas är armeringsdukar eller tillsatsmedel för att få otroligt friktionsfast asfalt vid asfalteringar.

Vi utför alla slags :

  • Urgrävningar och Markarbeten
  • Asfalteringsarbeten på garageuppfarter, parkeringsplatser, industriområden
  • Plattsättning uppfarter, trädgårdar, grönområden, gångytor
  • Bygger murar för tomtavgränsning, nivåkompensering, trädgårdsarrangemang
  • Transport i samband med entreprenad

Våra kunder är såväl privatpersoner som företag, kommun, landsting och statliga förvaltningar

Kontakta oss för kostnadsfri offert. Inga arbeten är för stora eller för små för oss.

Asfaltering

Kontakt

Telefon: 0910-72 33 90
E-post: info@asfaltnord.se

Adress: Nils Johansvägen 1,934 41 ERSMARK

Rekommendation

bergvarme memberbadge 260pxbredd