Bergvärme / Energiborrning

asfaltnordBildAsfalt Nord & Bergvärme AB utför borrning för bergvärme, s.k. energiborrning. Vi har två st borriggar samt två kompressorer. Vi arbetar inom Skellefteå, Piteå, Luleå i Västerbotten och Norrbotten med energiborrning för bergvärme och bergvärmepumpar. Vi erbjuder totalentreprenad, från borrning av hål till färdiginstallerad värmepump.

Värme hämtas ur berget
En bergvärmepump tar lagrad solvärme från berget genom att borra ett 150 – 220 meter djupt hål i berggrunden. I borrhålet (energibrunnen) förs en så kallad kollektorslang ned, fylld med vatten och frostskyddsvätska. Vätskan pumpas runt i slangen så att värmen går att utvinna ur berget. Medeltemperaturen nere i berget är ca + 4 grader men varierar i landet.

Så här fungerar bergvärmepumpen
I borrhålet (energibrunnen) förs en dubbelvikt kollektorslang fylld med vatten och frostskyddsvätska ner. Vätskan som cirkulerar mellan värmepumpen och energibrunnen utvinner värmen som finns lagrad i berget. Grundprincipen är att den relativt låga temperaturen i berget utnyttjas och höjs med hjälp av värmepumpens kompressor. När inställd temperatur uppnåtts skickas värmen ut till husets värmesystem och varmvatten.

Spara energi
För en bergvärmepump ligger energibesparingen mellan 75-85 procent. Hur mycket det går att spara beror på flera faktorer, exempelvis var i landet huset ligger, vilket skick det är i, hushållets storlek och hur mycket varmvatten som förbrukas.

Bergvärme

Kontakt

Telefon: 0910-72 33 90
E-post: info@asfaltnord.se

Adress: Nils Johansvägen 1,934 41 ERSMARK

Rekommendation

bergvarme memberbadge 260pxbredd