Brunnsborrning

brunnsborrVi hjälper er att borra efter vatten och installation av egen brunn. Det vanligaste tillvägagångssättet är att man utför brunnsborrning i berget. En egen bergborrad vattenbrunn är bland den säkraste och pålitligaste vattenkällan man kan ha. Och vattnet som man finner i berg har genom många år filtrerats genom berget innan det sammlas upp i sprickor. När man borrar genom en sådan spricka tränger vatten in i vattenbrunnen och fyller upp brunnen till grundvattenytan. Med en dränkbar pump kan man sedan pumpa upp vattnet från brunnen till sin fastighet.

Det är viktigt att tänka på att när man ska anlägga en vattenbrunn så placerar man den så inte föroreningar från tex avlopp kan nå brunnen.

Vi borrar både åt privatpersoner & företag.

 

Kontakt

Telefon: 0910-72 33 90
E-post: info@asfaltnord.se

Adress: Nils Johansvägen 1,934 41 ERSMARK

Rekommendation

bergvarme memberbadge 260pxbredd