Hyra containers

cont

Hos oss kan du hyra container för trädgårdsavfall, byggavfall eller grovsopor så du enkelt kan bli av med avfall från till exempel en renovering eller städdag.

Gör det enkelt för dig - låt oss ta hand om ditt avfall istället för att själv åka till återvinningscentralen. Tjänsten erbjuder vi till privatpersoner, företag, föreningar och samfälligheter.

Tänk på att:

Det måste vara tillåtet att ställa containern på önskad plats och att vi måste utan problem kunna nå platsen där containern ska ställas ut och hämtas med lastbil.
I containern får du INTE slänga exempelvis farligt avfall, elektronik, hushållssopor och schaktmassor.

Kontakt

Telefon: 0910-72 33 90
E-post: info@asfaltnord.se

Adress: Nils Johansvägen 1,934 41 ERSMARK

Rekommendation

bergvarme memberbadge 260pxbredd